הסמכת השב"כ הוארכה עד 7 באוקטובר

אולי יעניין אותך גם

הממשלה האריכה את הסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה (AKA להמשיך ולאכן את נתיבי התנועה של כל חולי הקורונה ולקבוע אם מי נפגשו בשבועיים שלפני אבחונם) מ-17/9 ועד 7/10. החלטת ההסמכה התקבלה בהתאם לסעיף 3(א) ו–(ב) לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020 ופורסמה ברשומות ב- 16/9. ההחלטה הובאה לאישור ו' חו"ב בכנסת אבל לעת עתה לא נקבע דיון בהחלטה (שאז לפי החוק היא מאושרת מאליה בתום חמישה ימים).

נוסח ההסמכה אומר כי ניתנה לאחר שהממשלה שוכנעה על בסיס חוות דעת אפידמיולוגית שהונחה לפניה, כי בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש עדיין מתקיים צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשב"כ וכי גם בעת הזו אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות.