האגודה לזכויות האזרח: חוק השב"כ יצר מפלצת מעקבים המונית; ספק בדבר חוקיותה

אולי יעניין אותך גם

יש ספק לגבי חוקתיות הסעיף בחוק השב"כ שמכוחו אוסף השירות מידע על כל אזרחי ישראל ומסייע במאבק בקורונה. כאשר השימוש בסעיף זולג ממטרותיו המקוריות - שמירה על הביטחון במובנו הצר והביטחון הלאומי - לתכליות אזרחיות, הוא עובר במובהק לתחום אי-החוקתיות. קבלת  החוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 שאושר היום לקריאה שניה ושלישית בכנסת, פותחת פתח לתקיפת הוראות חוק שירות הביטחון הכללי כבלתי חוקתיות. כך מתריעה האגודה לזכויות האזרח במכתב מאת עוה"ד דן יקיר (היועץ המשפטי של האגודה) וגיל גן מור ליועץ המשפטי לממשלה, דר. אביחי מנדלבליט.

לדברי האגודה, לצד צמצום סמכויות השב"כ לפעול בתחום הביטחון בלבד, הוקנו לו בחוק סמכויות רחבות ומרחיקות לכת. אחת הסמכויות המשמעותיות ביותר היא הסמכות לקבל ולאגור נתוני תקשורת, מכוח סעיף 11 לחוק שירות הביטחון הכללי. בג"ץ הכיר בכך שאפשר היה להפעיל את השירות להתחקות אחר נתיבי התנועה וההדבקה של חולי קורונה מאובחנים והאנשים עימם נפגשו בפרוץ המגפה, שכן התקיימה סכנה חמורה ומידית, אולם, לדברי הכותבים, "אין ספק כי כיום משבר נגיף הקורונה אינו מסוג הסכנות העונות למבחן המחמיר שנקבע, מה גם שהממשלה מאפשרת למשק להמשיך ולתפקד חרף סכנות המגיפה". הם מתריעים כי "אף מדינה דמוקרטית אחרת לא מפעילה את שירות הביטחון החשאי שלה למעקב מגעים, אך רבות מצליחות להתמודד איתה גם כך".

עוה"ד יקיר וגן מור מציינים במכתבם כי "סעיף 11 יצר "מפלצת" מעקבים המוניים שאין כדוגמתה, שהקנתה לשב"כ גישה למידע כה רב ורגיש ויכולת לשלוף אותו ולעשות בו שימוש". לדברי הכותבים, "צעדים כמו אגירת מידע באופן מתמשך ורציף על אזרחים, תוך שימור המידע במאגר דיגיטלי המאפשר הפקת מידע מהיר על כל אזרח ואזרח, הם צעדים קיצוניים ומופלגים בחומרתם, גם בהגנה על ביטחון המדינה. הם באזור הדמדומים החוקתי וקשה להגן עליהם. קל וחומר כאשר הם משמשים למטרות אזרחיות כמו מעקב אחר חולים או מגעים בין אנשים חולים לאחרים, ובוודאי כאשר יש חלופות זמינות שמשיגות את אותה תכלית בלי פגיעה בפרטיות, כמו אפליקציות מעקבים וולונטאריות".

על סמך זאת מתריעה האגודה לזכויות האזרח בפני היועץ המשפטי לממשלה כי קבלת החוק להסמכת השב"כ, הצפוי לעלות מחר לאישור סופי בכנסת אם כי במתכונת מוגבלת לכשלושה שבועות, פותחת פתח לתקיפה חוקתית של סעיף 11 לחוק השב"כ "ויש לקחת זאת בחשבון במכלול השיקולים".

law.co.il מזכיר ששירות הביטחון הכללי התנגד לשימוש בו כדי לסייע למשרד הבריאות במאבק בקורונה (ונראה שידע למה).