האם המדינה יורדת מסיוע השב"כ למאבק בקורונה? לא פרסמה תזכיר חוק

אולי יעניין אותך גם

[עדכון: בינתיים דווקא פרסמה. באיחור, אבל פרסמה]

הממשלה טרם פרסמה תזכיר חוק להסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה. לא ברור אם מדובר בדחיה הנובעת מהשבעת הממשלה החדשה או שלנוכח הנסיגה במחלה הממשלה תימנע מהמשך השימוש בשב"כ להתחקות אחרי נתיבי ההדבקה של חולים מאומתים.

החלטת הממשלה להאריך זמנית את הסמכת השב"כ, הודעת המדינה לבג"צ בתגובה לבקשה לביזיון בימ"ש שהגיש העותר עו"ד שחר בן מאיר והדברים שאמרו אנשי משרד המשפטים לוועדת המשנה לשירותים חשאיים - כולם נקבו ב-18 במאי כמועד שבו יתפרסם להערות הציבור תזכיר החוק. קביעת ההסמכה בחקיקה נדרשת על פי החלטת בג"ץ שקבע ב- 26 באפריל כי הסמכת השב"כ היתה במקומה בשעת חירום, אבל משחלף הזמן וירדה הדחיפות יש לפעול בדרך המלך ולעגנה בחקיקה.

18 במאי חלף אתמול ותזכיר חוק טרם פורסם.