הממשלה רוצה חוק: השב"כ יסייע במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

הממשלה החליטה לעגן בחקיקה ראשית את הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצום התפשטות נגיף הקורונה. כזכור, לפני כשבוע החליט בג"ץ כי הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות תפקע, אלא אם כן תעוגן בחקיקה ראשית. עם זאת התיר פתח להאריכה במספר שבועות אם יותנע תהליך חקיקה מתאים. מאז החליטה הממשלה להאריך לתקופות מדודות את הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות באמצעות מידע טכנולוגי המאתר את נתיבי התנועה והמפגשים של חולי קורונה, וזאת "לצורך בחינת התנעת הליך חקיקה...".

הממשלה החליטה להפיץ להערות הציבור, עד ליום 18.5.2020, תזכיר חוק להסמכת השב"כ כאמור. הזמן להעברת הערות הוגבל לשבוע. הממשלה החליטה להאריך את הסמכת השב"כ בשישה שבועות, עד ליום 16.6.2020, או עד השלמת הליך החקיקה וכניסת החוק לתוקף, לפי המועד המוקדם מבין השניים. גם הפעם מציינת החלטת הממשלה כי נכון למועד זה לא נמצאה חלופה הולמת אחרת להשגת תכלית ההסמכה של הארגון. ההחלטה תובא מחר בבוקר לאישור ועדת המשנה של הכנסת לענין השירותים החשאיים.