ארה"ב: אין הגנת זכויות יוצרים על דברי הסבר לחקיקה

אולי יעניין אותך גם

דברי הסבר ופרשנות לחקיקה מדינתית בארה"ב אינם זכאים להגנת זכויות יוצרים ומצויים בנחלת הכלל - כך פסק היום בית המשפט העליון הפדרלי של ארצות-הברית ברוב דעות.

השאלה עלתה בתביעה שהגישה מדינת ג'ורג'יה נגד עמותה המבקשת להנגיש לציבור ברשת את ספרי החוקים של כמה מדינות. העמותה רכשה עותקים מודפסים של הקודקס של חוקי ג'ורג'יה. נוסחו הרשמי של הקודקס, שמפרסמת המדינה, מלווה בדברי הסבר (annotations) המהווים חלק פורמלי מספר החוקים ומשקפים את הפרשנות המשפטית שנתנו בתי המשפט ללשון החוק. העמותה סרקה את הספרים שרכשה והעלתה אותם לרשת כדי שיהיה זמין לעיון הציבור. משלא נענתה העמותה למכתב התראה שקיבלה ממדינת ג'ורג'יה, הגישה המדינה תביעה נגדה על הפרת זכויות יוצרים.

התביעה התגלגלה בין כמה ערכאות משפטיות בארצות-הברית והוכרעה היום בפסק דין של בית המשפט העליון. העליון האמריקאי קבע כי ההלכה הותיקה מהמאה ה-19, שלפיה אין זכויות יוצרים בפסיקת בתי משפט ובנוסחים של חוקים, חלה באופן טבעי גם על דברי הסבר רשמיים הנלווים לחקיקה המתארים את הדין כפי שהתפתח בפסיקה. הטעם לכך הוא שאין אדם הראוי להחזיק בבעלות על החוק. הגם שבתי מחוקקים ובתי משפט מוסמכים על-פי החוקה לחוקק את החוק ולפרש אותו, הם אינם בגדר "יוצר" במובן דיני זכויות היוצרים.

העליון גם נקב בטעמים של מדיניות ציבורית כשדחה את את דרישת מדינת ג'ורגיה להעניק לה בעלות בזכויות היוצרים בדברי ההסבר לחקיקה. אם היתה מתקבלת עמדתה, היתה מוקנית לה סמכות להסתיר את דברי ההסבר לחקיקה, שנודעה להם חשיבות ציבורית לאזרחים ולבעלי דין, מאחורי חומת תשלום באינטרנט.

דעת המיעוט בפסק הדין סברה, בין יתר הנימוקים, כי מדובר בשאלת מדיניות בדבר היקף וסוג היצירות המוגנות בזכויות יוצרים, שמסורה להכרעת הקונגרס ולא לפרשנות בית המשפט העליון.