המדינה: 1.3 מיליון התקנות ל"המגן"; לא יכול להחליף סיוע השב"כ

אולי יעניין אותך גם

יישומון המגן של משרד הבריאות אינו מחליף את ההכרח לקבל סיוע מהשב"כ. כך טוענת המדינה בתשובה לעתירת אירגון העיתונאים בישראל נגד התקנות לשעת חירום המסמיכות את שירות הביטחון לאתר את נתיבי התנועה וההדבקה של חולי קורונה. לדברי התשובה, עד 28 במרץ הותקן המגן על 1.3 מיליון מכשירי טלפון ניידים - כרבע ממספר המשתמשים הרצוי כדי שיהיה אפקטיבי.

הסיבות שנותנת המדינה לכך ש"המגן" לא יכול להחליף את סיוע השב"כ היא כפולה: היותו חדש וככזה לא נהנה ממספר התקנות מספיק, והיותו וולונטרי הן לעצם השימוש בו והן לענין העברת נתוני התנועה שבו למשרד הבריאות. לדברי התשובה, "בכל מקרה, גם אם יותקן על ידי 4-5 מיליון ישראלים, היישומון מועיל רק בחלק מהמקרים, ורק לחלק מהאנשים, ותוצריו אינם זהים למידע המתקבל בסיוע שירות הביטחון הכללי. הואיל והיישומון אינו משדר נתונים למשרד הבריאות, ואין למשרד הבריאות יכולת לדעת מי התקין אותו למכשירו, ואיזה חיווי קיבל, אף לא ניתן לדעת לעת הזו כמה חיוויים על חשיפה נתן היישומון לאנשים, ומהי מידת ההיענות של אותם אנשים להיכנס לבידוד כתוצאה מכך.