ועדת השירותים החשאיים הסמיכה השב"כ לסייע במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

הוועדה, בראשות ח"כ (רא"ל מיל.) גבי אשכנזי (כחול לבן) קיבלה את ההחלטה פה אחד. ההסמכה היא מכוח סעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ המסמיך את השירות לפעול פעילות בתחום שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני השירות, "שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה". הוועדה החליטה כך בעת שהיא דנה בהסמכת הממשלה את השירות לסייע למשרד הבריאות בהתחקות אחר נתיבי התנועה של חולי קורונה והאנשים שעימם הם נפגשו.

יו"ר הוועדה אשכנזי אמר בסיכום הדיון, שחובתה של המדינה לבחון חלופות לכלי של השב"כ לקראת תום תקופת ההסמכה ב- 30 באפריל. הוא דרש לקבל עבודת מטה מסודרת המסבירה מדוע אין חלופות אחרו, שאם לא כן לדבריו "זו תהיה בעיה מאד קשה".

ועדת השירותים הכניסה שינויים בנוסח הסמכת השב"כ, המצריכים להביא את ההחלטה שוב לאישור הממשלה -

  • במגמה למזער את הפגיעה בפרטיות עלתה הדרישה לצמצם את המידע המועבר למשרד הבריאות כך שיתייחס רק לאנשים שנפגשו עם חולים למשך 15 דקות לפחות, למעט אם נמצאו במרחק קטן משני מטר זה מזה. לבסוף הוחלט שהקריטריונים המדויקים יקבעו בנוהל של משרד הבריאות המגדיר "מגע הדוק", כדי לאפשר גמישות ושינויים בעקבות הידע המתפתח על וירוס הקורונה. פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי הבריאות לציבור, הדגימה זאת באמצעות מידע שהגיע למשרד היום ולפיו הדבקה מהאוויר אינה אפשרית, אבל הדבקה ממשטחים היא חמורה מכפי שחשבו. נוהל משרד הבריאות, המתפרסם באתר המשרד, יובא לידיעת הוועדה בכל פעם שישתנה.
  • הוגדר במדויק המידע שיועבר מהשב"כ למשרד הבריאות - לגבי החולה - נתוני מיקום ונתיבי תנועה בתקופה של 14 ימים לפני יום האבחון; לגבי מי שנפגשו עם החולה: שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, תאריך לידה (בדעת הוועדה עוד לדון בזה בהמשך), מועד חשיפה אחרון לחולה ומיקום החשיפה.
  • הוועדה תאשר את הנוהל החסוי של השב"כ בקשר עם עיבוד המידע והעברתו למשרד הבריאות. "אנחנו רואים את הנוהל כחלק מההחלטה", הבהירה היועצת המשפטית לוועדה.
  • משרד הבריאות ישלח לחולה הודעה על כך שנערכת בעניינו בדיקה באמצעים טכנולוגיים.
  • בעלי התפקידים במשרד הבריאות שיקבלו את המידע מהשב"כ יעשו בו שימוש רק למטרה בהחלטה זו וישמרו את המידע בדרך שתבטיח את סודיות המידע ואת חסיון החולים או מי שבא במגע עמם.
  • איסור על השב"כ ומשרד הבריאות להעביר לרשויות אחרות כלשהן מידע, אולם המשרד רשאי ליצור רשימה של חייבי בידוד הכוללת רק את שמם, כתובתם ומספר תעודת הזהות שלהם.
  • הסמכת השב"כ תעמוד בתוקף עד 30 באפריל. פרופ' סדקצי מסרה בדיון כי במקרה של הדבקה המונית אפשר שלא צריך יהיה עוד לעשות שימוש באמצעי השב"כ, אך לדבריה בעת סגר יש עדין הכרח להשתמש בכלי.

בדיון הובהר שיזמת שר הבטחון בנט לפיתוח מערכת ביחד עם חב' NSO להתחקות אחר התפשטות הקורונה אינה מוכרת למשרד המשפטים ואינה זוכה לקבל מידע ממערכות השב"כ: "אלינו הגיעה פניה ראשונית ולא פורמלית בלי בסיס משפטי ומבחינתנו הענין נשאר לא מוכר ולא מטופל", אמרה נציגת המשרד בדיון. נציג יועמ"ש השב"כ הצהיר כי לא עובר מידע לגורם אחר זולת משרד הבריאות. לדבריו, גם בשב"כ זה ממודר במערכות מידע שיש אליהן גישה למתי מעט, "יוצא רק פלט למשרד הבריאות והוא נמחק" (יו"ר ועדת השירותים גבי אשכנזי מציין שהפלט נמחק ממערכות השב"כ אחרי שישה ימים).

"גם ככה דעתנו לא נוחה שהשב"כ בכלל מופעל אבל אנו מבינים את זה", ציין קודם לכן יו"ר הוועדה. ח"כ אלי אבישר הזהיר מפני הסדרים מפורטים שישוו להסמכה אופי של קבע, כשהוא מציין שמדובר באמצעי זמני בלבד. "לא מגיע לחברה ישראלית בשנת 2020 שהשב"כ ינהל את מערכות החיים שלנו", אמר. "אני שמח שיש פיקוח פרלמנרי כי אחרת אפשר היה להמשיך את זה עד אין סוף".