פשרה בערעורי פייסבוק ו"סטטוסים מצייצים"

אולי יעניין אותך גם

פייסבוק ומפעילי העמוד "סטטוסים מצייצים" הגיעו להסדר פשרה בהליכי הערעור המתנהלים ביניהם בבית המשפט העליון. השופטים עמית, מינץ ושטיין נתנו תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים לפיה ערעור הרשת החברתית יתקבל והערעור שכנגד של מפעילי העמוד יידחה (במסגרת זו הם אף הסכימו למחוק תביעה נוספת נגד פייסבוק, שעניינה בטענה להפרת זכויות קניין רוחני), מבלי להכריע בטענות הצדדים. 

לפני שנתיים בית המשפט המחוזי בת"א הורה לפייסבוק להחזיר לאוויר את העמוד, שלוש שנים לאחר שהחברה הסירה אותו באופן חד-צדדי וכן הורה כי עליה לשלם לתובעים, מפעילי העמוד אבי לן ועדי בנטוב-סילשי, הוצאות משפט ושכר-טרחת עו"ד בסך 250,000 ש"ח. פייסבוק הסירה את העמוד, שמנה כ-700,000 עוקבים, ללא כל התראה בחודש ינואר 2015, בטענה כי הפר את תנאי השימוש בשירות, שעה שעסק במכירת תוכן שיווקי ובקידום סטטוסים תמורת תשלום. בתביעה שהגישו מפעילי העמוד, באמצעות עו"ד גיא אופיר, הם טענו כי על הרשת החברתית חלה חובה לפעול בתום-לב מוגבר.

בית המשפט המחוזי קבע כי מפעילי העמוד אמנם הודו כי חרגו מנהלי הרשת החברתית, אך פייסבוק מצדה לא הגדירה כי הפרה כלשהי של התנאים מהווה הפרה יסודית. השופט כהן קבע כי אין מדובר בהפרה יסודית של ההסכם וכי הנזק שנגרם לפייסבוק אינו משמעותי. נפסק כי "ביטול החוזה על ידי פייסבוק, הבא לידי ביטוי בסגירת הדף, נעשה שלא כדין, שכן הפרת החוזה על ידי התובעים היתה הפרה 'לא יסודית'. היה על פייסבוק לתת לתובעים ארכה להסרת ההפרה, ורק אם התובעים לא היו פועלים להסרת ההפרה, פייסבוק היתה זכאית לסגור את העמוד".

פייסבוק לא השלימה עם פסק-הדין וערערה עליו לבית המשפט העליון. בקשתה לעיכוב ביצוע פסק-הדין נדחתה, והיא החזירה את העמוד לאוויר. כעת , במסגרת הפשרה אליה הגיעו הצדדים, מכירים מפעילי העמוד בכך שהפרו באופן יסודי את מסמכי המדיניות של פייסבוק, אם כי הם גורסים שעשו כן שלא במכוון. עוד הכירו מפעילי העמוד בכך שפעולת ההסרה בה נקטה פייסבוק היתה תקינה והתחייבו למלא מעתה אחר מסמכי המדיניות של הרשת החברתית. כנגד זה פייסבוק הסכימה, לפנים משורת הדין, שלא להסיר את העמוד למרות ההודאה על הפרת התנאים בעבר וכן שלא לגבות בחזרה את הסכומים שכבר שילמה למפעילי העמוד.