בית המשפט הורה לפייסבוק להחזיר את "סטטוסים מצייצים"

בית המשפט המחוזי בתל-אביב הורה היום לפייסבוק להחזיר לאוויר את העמוד "סטטוסים מצייצים", שלוש שנים לאחר שהסירה אותו באופן חד-צדדי. השופט רחמים כהן קבע כי פייסבוק תציב מחדש את העמוד עד ליום א' הקרוב וכן תשלם לתובעים, מפעילי העמוד אבי לן וזוגתו עדי בנטוב-סילשי, הוצאות משפט ושכר-טרחת עו"ד בסך 250,000 ש"ח.

פייסבוק הסירה את העמוד, שמנה כ-700,000 עוקבים, ללא כל התראה בחודש ינואר 2015, וזאת בטענה כי העמוד הפר את תנאי השימוש בשירות, שעה שעסק במכירת תוכן שיווקי ובקידום סטטוסים תמורת תשלום. בתביעה שהגישו התובעים באמצעות עו"ד גיא אופיר, הם טענו כי על הרשת החברתית חלה חובה לפעול בתום-לב מוגבר, וזאת לאור מעמדה המונופוליסטי.

בית המשפט קבע כי מפעילי העמוד אמנם הודו כי חרגו מנהלי הרשת החברתית, אך פייסבוק מצדה לא הגדירה כי הפרה כלשהי של התנאים מהווה הפרה יסודית. השופט כהן קבע כי אין מדובר בהפרה יסודית של ההסכם וכי הנזק שנגרם לפייסבוק אינו משמעותי. נפסק כי "ביטול החוזה על ידי פייסבוק, הבא לידי ביטוי בסגירת הדף, נעשה שלא כדין, שכן הפרת החוזה על ידי התובעים היתה הפרה 'לא יסודית'. היה על פייסבוק לתת לתובעים ארכה להסרת ההפרה, ורק אם התובעים לא היו פועלים להסרת ההפרה, פייסבוק היתה זכאית לסגור את העמוד". מקור: TheMarker (מאת נתי טוקר). לעיון בפסק-הדין: ת"א 50870-05-15 לן ואח' נ' Facebook Inc ואח'.