האם מדינות ארה"ב חסינות מתביעות על הפרת זכות יוצרים?

אולי יעניין אותך גם

מדינת צפון קרוליינה בארה"ב פרסמה באינטרנט צילומים תיעודיים של חילוץ אוצרות מהספינה "הנקמה של המלכה אן", שטבעה מול חופי המדינה בשנת 1718. הצילומים מצויים בבעלותה הקניינית של חברת הפקות שהתבקשה לתעד את ניסיונות החילוץ שנעשו בעשורים האחרונים. היא תבעה את צפון קרוליינה על הפרת זכויות היוצרים שלה ביצירות הצילומיות ודרשה פיצויים כספיים על ההפרה.

צפון קרוליינה התגוננה בטענה כי הוראה מפורשת בחוק זכויות היוצרים הפדרלי בארה"ב, שלכאורה מאפשרת לתבוע גורמים מדינתיים על הפרת זכות יוצרים - דינה בטלות מחמת אי-חוקתיות. צפון קרוליינה נסמכת על התיקון ה-11 לחוקה האמריקאית הקובע כי רשויות מדינתיות בארה"ב נהינות מחסינות ריבון מפני תביעות לפיצויים כספיים שנובעות מחקיקה פדרלית (כגון חוק זכויות יוצרים הפדרלי).

בית המשפט הפדרלי המחוזי שדן בסכסוך פסק כי פרשנות חוקתית ראויה מובילה למסקנה כי צפון קרוליינה אינה חסינה מפני התביעה. צפון קרוליינה ערערה, ובית משפט פדרלי לערעורים הפך את ההחלטה בנימוק שהוראת החסינות בחוקה גוברת על כוונת הקונגרס לאפשר תביעות נגד מדינות בחוק זכויות היוצרים הפדרלי. בית המשפט לערעורים הורה על מחיקת התביעה שהגישה חברת ההפקות נגד צפון קרוליינה. על החלטה זו של בית המשפט לערעורים הגישה חברת ההפקות בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון הפדרלי, שהסכים לפני ימים אחדים לדון ולהכריע בשאלה החוקתית הנוגעת לחוק זכויות היוצרים הפדרלי. הכרעת בית המשפט העליון לא צפויה בעתיד הקרוב.

law.co.il מעיר כי הספינה שצילומיה עומדים בלב הסכסוך נקראה על שם מלכת אנגליה אן, שבשנת 1710 - שמונה שנים לפני טביעת הספינה - חוקקה את חוק זכויות היוצרים הראשון במערב.