מתי נכסים דיגיטליים נחשבים לניירות ערך בארה"ב?

אולי יעניין אותך גם

הנציבות הפדרלית לניירות ערך בארה"ב (SEC) פרסמה המלצות הנוגעות לסיווגם של נכסים דיגיטליים (לרבות אסימונים דיגיטליים) כניירות ערך לפי החקיקה הפדרלית בארה"ב. ההמלצות גובשו על ידי המרכז לאסטרטגיית חדשנות ולטכנולוגיה פיננסית (Strategic Hub for Innovation and Financial Technology -FinHub) של הנציבות, אך אינם מייצגים את עמדתה הרשמית. מנסחי ההמלצות מזהירים כי לא ניתן להסתמך עליהן כיעוץ משפטי וכי הן לא מחליפות או משנות חקיקה קיימת בנושא.

בהתאם למאפייני נכס דיגיטלי, לרבות הזכויות שהנכס מעביר והאופן שבו הוא מוצע ונמכר, הוא עשוי להיכלל תחת ההגדרה של נייר ערך. ההמלצות מתמקדות בניתוח הנכסים הדיגיטליים כנייר ערך מסוג "חוזה השקעה". לשם כך, יש לבחון האם חלה הלכת "Howey" הוותיקה של בית המשפט העליון האמריקאי, הקובעת כי חוזה השקעה קיים כאשר יש "השקעה של כסף במיזם משותף עם ציפייה לרווחים שנובעים ממאמציהם של אחרים".

ההמלצות מסבירות כי הלכת Howey רלוונטית לנכסים דיגיטליים משום שהוא ניתן ליישום על מכשירים פיננסיים ללא קשר לשאלה האם יש להם מאפיינים של ניירות ערך טיפוסיים. זאת, משום שמבחן Howey לא מתמקד רק בצורתו של המכשיר הפיננסי ובתנאיו (במקרה זה, הנכס הדיגיטלי), אלא בנסיבות העובדתיות והאופן שבו מוצע, נמכר או נמכר מחדש הנכס הדיגיטלי (בשווקים משניים).

ההמלצות מספקות דוגמאות וקריטריונים שונים שאינם בהכרח מספקים כדי להבטיח כי רכישת נכס דיגיטלי מסוים תחשב כ"חוזה השקעה", אולם קיומם של מספר קריטריונים מעלה את הסבירות לכך. משכך, מנפיקים וגורמים אחרים העוסקים בשיווק, הצעה, מכירה, מכירה חוזרת או הפצה של נכסים דיגיטליים כלשהם, צפויים לנתח את עסקאותיהם בהתבסס על ההמלצות ולקבוע האם חלה עליהם רגולציה של ניירות ערך.

law.co.il מציין כי ההמלצות מגיעות לאחר שבשנה שעברה פסק בית משפט פדרלי כי אסימונים וירטואליים יכולים להחשב לניירות ערך לפי החוק הפדרלי, ולאחר שנציבות ני"ע בארה"ב הגיעה להסדר פשרה מוסכם עם עוד שתי חברות שלפיו הנפקות אסימונים ראשונית (ICO) מחייבת רישום רדולטורי כהנפקת ני"ע.