נציבות ני"ע בארה"ב מחייבת חברות ICO להירשם כמנפיקות ני"ע

אולי יעניין אותך גם

שתי חברות אמריקאיות שהנפיקו לציבור אסימונים דיגיטליים (Initial Coin Offering - ICO) הגיעו להסדר מוסכם בהליכי אכיפה של נציבות ניירות ערך בארה"ב, שטענה כי החברות הפרו את הדין בכך שלא נרשמו כמי שמנפיקות נירות ערך ולא הגישו לנציבות דו"חות תקופתיים כנדרש מחברות המנפיקות ני"ע.

במסגרת ההסדר, החברות - Airfox ו-Paragon Coin - ישיבו כספים לאלו שהשקיעו ב-ICO שהתנהל שלא כדין, ישלמו כל אחת קנס של רבע מיליון דולר, יירשמו מעתה בנציבות כחברות המנפיקות ני"ע ויגישו דו"חות תקופתיים.

זו הפעם הראשונה שנציבות ני"ע בארה"ב מטילה קנסות על חברות ICO שלא חשודות במעשי הונאה בקשר להנפקת אסימונים. מסיבה זו, האישומים והסדר הטיעון שהוסכם עליו לגבי שתי חברות אלה משקפים את עמדת נציבות ני"ע האמריקאית ביחס לכלל החברות המנפיקות ICO - חובתן העקרונית להירשם כמנפיקות ני"ע ולהגיש דו"חות תקופתיים לנציבות. מקור: הודעה לעיתונות של נציבות ני"ע בארה"ב.