ארה"ב: הונאה בהנפקת אסימונים וירטואלים = הונאה בנירות ערך

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדרלי מחוזי בניו-יורק קבע כי איש עסקים מברוקלין יעמוד בפני כתב אישום על הפרת דיני ניירות ערך בשל מעשי הונאה שביצע בהנפקת אסימונים וירטואליים (ICO) . הנאשם, מקסים זסלבסקי, הואשם על-ידי התביעה הפדרלית בארצות-הברית כי במהלך 2017 שידל אנשים להשקיע מכספם באסימונים וירטואליים שהבטיח להנפיק בקשר לשתי חברות שבבעלותו. לפי הבטחותיו, החברות אמורות היו להחזיק בנכסים ריאליים - יהלומים ונדל"ן - שיהוו בסיס פיננסי לאסימונים המונפקים. הפרסומים שהפיץ הבטיחו כי האסימונים הם בעלי ערך ייחודי ופוטנציאל תשואה גבוה. עוד הבטיח כי המיזם מלווה בעורכי דין, ברוקרים ומפתחים מנוסים שמשקיעים את הכספים שמגויסים באסטרטגיה יציבה.

בפועל - כך לפי כתב האישום - החברות של זסלבסקי לא רכשו אף פיסת נדל"ן ואף יהלום, והמיזם לא נעזר באף עורך דין, ברוקר או מפתח. הוא מואשם שבשיטה זו הצליח לשדל מעל 1,000 איש למסור לידיו את כספם. מעל לכל - כתב האישום מסביר כי זסלבסקי כלל לא הנפיק אסימונים כפי שהבטיח. אף אחד מקורבנות ההונאה שלו לא קיבל לידיו אסימונים, במה שהיה אמור להיות ICO.

הנאשם עתר לבית המשפט לסילוק כתב האישום על הסף בטענה כי הנפקת אסימונים - ICO - אינה נופלת לגדרי דיני ניירות ערך. הוא טען כי כשל זה שומט את הבסיס לכתב אישום על הפרת דיני ני"ע.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע שהשאלה אם המעשים המיוחסים לנאשם עולים כדי הונאה ב"ניירות ערך" תוכרע בידי חבר המושבעים, לאחר שתונח בפניהם התשתית הראייתית לכך. בית המשפט מצא כי כתב האישום מנוסח בתקינות במובן זה שאם יוכחו כל העובדות הנטענות בו להנחת דעתם של המושבעים, יוכחו בכך היסודות לעבירות נירות ערך וניתן יהיה להרשיע את הנאשם בהונאה בני"ע. העובדה כי הנאשם הצמיד את התוית ICO להבטחותיו למשקיעים אינה מכרעת. השאלה האם ההבטחות מהוות "נייר ערך" תוכרע לפי שלושת התבחינים המהותיים שנקבעו בהלכה הפסוקה הותיקה משנת 1946:

  • האם יחידים משקיעים מכספם (או בשווה-כסף) כדי להשתתף בפעילות;
  • האם המשקיעים נוטלים חלק משותף ובצוותא במימון הפעילות;
  • האם המשקיעים מצפים לרווחים שנובעים באופן בלעדי מפעילותו העסקית של המנפיק.

ההחלטה מסבירה כי אם טענות כתב האישום יוכחו, תוכח בסבירות התקיימותם של תבחנים אלה ותיסלל הדרך להרשעת הנאשם. עוד הבהיר בית המשפט כי מרכיב מרכזי בהונאה בה זסלבסקי נאשם הוא הבטחתו הריקה למשקיעים להנפיק אסימונים ב-ICO, בשעה שהוא לא הנפיק אף אסימון. משכך, גם בעניין זה ההבטחה ל-ICO שכלל לא קוימה לא משנה את אופי הפעילות כהונאה בני"ע.