דיון מחודש בחסימת SexAdir.co.il. העליון - אין לעכבו בגלל חקירה פלילית

אולי יעניין אותך גם

יש להכריע מיד בבקשת המדינה להגביל גישה לאתר "סקס אדיר" מבלי להמתין עד למיצוי החקירה הפלילית - כך קבע בית המשפט העליון (השופטת יעל וילנר). בזה קיבל בית המשפט את ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב להשהות את הדיון בבקשת החסימה לשישה חודשים מפני שבמקביל להליכים מכוח חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017, המדינה חוקרת את מפעיל האתר בפלילים ומסרבת למסור לידיו חומרים שנתפסו הדרושים לו לטענתו להתגוננות מפני בקשת החסימה.

חוק הסמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט נועד למתן פתרון אד-הוק ומיידי, ועל כן הדיון בבקשה למתן צו מכוחו, כמו גם מתן החלטה בבקשה, צריכים להיעשות בסמוך לאחר הגשת הבקשה, פסקה השופטת וילנר. דחיית הדיון לתקופה ארוכה תוביל במרבית המקרים לסיכול תכליתו ומטרותיו העיקריות של החוק.

על-פי הפסיקה, ההליך שנקבע בחוק החסימה לא נועד להשלים את ההליך הפלילי, הוא אינו תלוי בו והוא אף שונה ממנו באופן מהותי: החוק אינו מגביל את מתן הצווים מכוחו כלפי אדם שבעניינו מתנהלת חקירה פלילית, ואינו קובע כי הצו יינתן רק לאחר מיצוי החקירה וקבלת החלטה בעניינו במסגרת ההליך הפלילי.

לדברי ההחלטה, "קביעה לפיה דיון בבקשה למתן צו מכוח החוק יושהה עד לאחר מיצוי החקירה הפלילית, עלול אף להביא לתוצאה אבסורדית בגדרה מצבו של מי שמתנהלת חקירה פלילית בעניינו טוב יותר ממצבו של מי שלא מתנהלת חקירה בעניינו. יתר על כן, השהיית הדיון בבקשה ויצירת התלות בין ההליכים עלולה להוביל למצב בו לאורך חודשים ארוכים (ואף למעלה מזה) ממשיכות להתבצע עבירות באמצעות אתרי אינטרנט, בעוד שהאינטרס הציבורי ממשיך להיפגע כל העת, כל זאת בניגוד לתכלית החוק".

את החשש מפני הפגיעה ביכולתו של המשיב להתגונן בהליכי החסימה שכן המשטרה תפסה ברשותו ראיות והיא מסרבת למסור אותן לידיו בשל החקירה הפלילית מציע בית המשפט העליון בקיצור לפתור בדרכים "אשר לא יובילו לפגיעה בתכלית החוק וביכולת לממשה. כך למשל, וכפי שהוצע, המשיב יוכל להגיש בקשה לקבלת חומרים מסוימים שנתפסו לצורך התגוננות מפני הבקשה למתן צו הסרה."

התיק הוחזר אפוא לבית המשפט המחוזי בתל-אביב עם הוראה להכריע בו בהקדם האפשרי {ע"א  5350/18 מדינת ישראל נ' שרון דגני פיש ואח', 2.8.2018}.