ארה"ב: העליון צפוי למחוק את הערעור בסכסוך של מיקרוסופט על מסירת מידע מהענן לממשל

אולי יעניין אותך גם

הממשל האמריקאי וחברת מיקרוסופט מבקשים לסלק את הערעור התלוי ועומד בפני בית המשפט העליון האמריקאי בשאלה האם לרשויות האכיפה ולבתי המשפט בארצות-הברית יש סמכות לצוות על מיקרוספט למסור תכתובות דואר אלקטרוני של מנויי החברה השמורות בשרתים מחוץ לגבולות ארצות-הברית. המהלך מתרחש שבועות אחדים לאחר שבית המשפט העליון הפדרלי קיים דיון בעל-פה בתיק ולפני שנמסרה הכרעתו.

כזכור, ב-2014 הערכאה הדיונית בניו-יורק ציוותה על מיקרוסופט להמציא לרשויות האכיפה הפדרליות תכתובות דואר אלקטרוני השייכות לחשבון שמוחזק בשרתי החברה בדבלין, אירלנד, של מנוי החשוד בסחר בסמים. בית המשפט הפדרלי המחוזי דחה אז את טענת מיקרוסופט אולם החברה סירבה לציית להחלטה ופתחה במאבק משפטי שאליו הצטרפו לצידה ענקיות טלקום ואינטרנט.

בקיץ 2016 פסק בית משפט פדרלי לערעורים לטובת מיקרוסופט כשקבע כי לא ניתן לקבל את עמדת הממשל האמריקאי, שלפיה יש לפרש את המונח "צו שיפוטי" לפי החוק הפדרלי על תקשורת מאוחסנת (Stored Communications Act) כמחייב ספק שירותים לשלוף חומרים המצויים מחוץ לגבולות ארצות-הברית. הממשל ביקש לערער על ההחלטה בפני בית המשפט העליון הפדרלי, שהסכים לדון בערעור וקיים בו דיון לפני כמה שבועות.

בימים האחרונים הגיש הממשל האמריקאי לבית המשפט העליון בקשה לסילוק הערעור בטענה כי הדיון בו הפך לתיאורטי בעקבות השלמה של תיקון חקיקה לחוק הפדרלי על תקשורת מאוחסנת. התיקון נושא את השם ההולם Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - CLOUD Act והוא נקבר כסעיף חבוי בהצעת חוק ההסדרים במשק האמריקאי. התיקון אושר בקונגרס בחופזה וללא דיון פרלמנטרי מעמיק ונחתם על-ידי הנשיא טראמפ בחודש החולף.

התיקון קובע לראשונה באופן מפורש כי לממשל סמכות לדרוש ולקבל מספקי שירותים מקוונים מידע מחשבונות מנוייהם, בין אם המידע מאוחסן בשרתים המצויים על אדמת ארצות-הברית ובין אם בשרתים המצויים מחוץ לארצות-הברית.

מיד לאחר השלמת חקיקת התיקון לחוק הממשל האמריקאי חזר בו מהצו המקורי משנת 2014 שהוצא למיקרוסופט תחת החוק הישן. במקום הצו שבוטל, הוציא הממשל צו חדש למיקרוסופט מכוח החוק החדש. בהודעתה לבית המשפט מסרה מיקרוסופט כי היא בוחנת את הצו החדש בכל היבטיו ותשקול את המשך צעדיה לגביו - לרבות הצורך והטעם בעתירה חדשה נגדו. בה-בעת מיקרוסופט הביעה הסכמה עם עמדת הממשל שגורס כי הערעור שתלוי ועומד בפני בית המשפט העליון נסב על הצו הישן (שבוטל) ועל החוק הישן (שכבר אינו בתוקף) ומשכך דינו להימחק.

לצד ההוראה המפורשת בתיקון החקיקה העוסקת במידע שמאוחסן בשרתים שמחוץ לגבולות ארצות-הברית, התיקון כולל גם הסדר המאפשר לספקי שירותים מקוונים המקבלים צו למסירת מידע לעתור נגדו בטענה כי ציות לצו מתנגש עם דינים זרים האוסרים עליהם למסור את המידע. בעתירה כזו נדרש בית המשפט לאזן בין האינטרסים האמריקאים באכיפת הצו לבין כיבוד הדינים המתנגשים של המדינה הזרה.

החוק החדש כולל הוראות רבות אחרות, המאפשרות בין היתר לממשלות זרות שחתמו על הסכמי שיתוף פעולה עם הממשל האמריקאי לקבל ביתר קלות (בהתקיים תנאים מסוימים) גישה למידע הנחוץ להם לצורכי חקירת פשעים ומניעתם אשר נמצא בשליטתם של ספקי שירותים מקוונים אמריקאים. מקור: Just Security (מאת: ג'ניפר דסקל).