בימ"ש באנגליה: הגנת זכויות יוצרים על פורמט טלויזיוני אפשרית, בתנאים

אולי יעניין אותך גם

"יתכן, ברמה הקונספטואלית, שפורמט טלוויזיוני של שעשועון ניתן להגנת זכויות יוצרים כיצירה דרמטית" - כך הבהיר לאחרונה באמירת אגב בית משפט בערכאה גבוהה באנגליה, בפסק דין חדשני שעסק בסוגיה. בית המשפט הבהיר עוד כי הגנת זכויות יוצרים על פורמט טלוויזיוני לא תתאפשר אם לא יתקיימו לכל הפחות הדרישות הבאות:

  1. קיימים מספר מאפיינים המייחדים את השעשועון משעשועונים דומים;
  2. מאפיינים אלה קשורים ביניהם במסגרת יציבה שניתנת ליישום באופן חוזר כך שהשעשועון לובש צורה המזהה אותו.

בית המשפט נמנע מלהגדיר את התנאים המדויקים והמלאים להגנת זכויות יוצרים על פורמט טלוויזיוני. למרות זאת, האמירות בפסק הדין עשויות לאפשר לבתי משפט לבסס בהחלטות עתידיות הגנת זכויות יוצרים על פורמטים טלוויזיוניים - נושא ששנוי במחלוקת בקרב משפטנים.