הרשות להגנת הפרטיות מגדירה את הכללים לשימוש במצלמות מעקב במקום העבודה

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (לשעבר רמו"ט), פרסמה היום את הנחייתה בעניין חובות המעסיקים ביחס לשימוש במצלמות מעקב במקום העבודה (וזאת בהמשך לטיוטת ההנחיה אותה פרסמה לפני למעלה משנה). ההנחיה מדגישה כי מותר למעסיק להשתמש במצלמות רק למטרות לגיטימיות הרלבנטיות למקום העבודה, ורק במידה שאינה עולה על הנדרש (השימוש יהיה כפוף לחובת הסבירות, המידתיות, תום הלב וההגינות). שימוש מוגזם, שאינו מידתי, במצלמות מעקב במקום העבודה, עשוי להעמיד את המעסיק בסיכון לסנקציות מנהליות ופליליות, ולחשיפה לתביעות אזרחיות.

בין החובות החלות על מעסיקים בעת שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה, ניתן למנות את החובות - 

  • לגבש מדיניות ברורה בדבר אופן והיקף השימוש במצלמות ומטרותיהן, ולהציגה בשקיפות בפני העובדים;
  • לא להשתמש בהקלטות הצילומים למטרות החורגות מהתכלית שנקבעה מראש להתקנת המצלמות, אלא אם הדבר מתחייב לשם מילוי חובה חוקית (למשל, מצלמה שהותקנה לצרכי ביטחון אינה יכולה לשמש את המעסיק לצרכי משמעת, כגון תיעוד משך ההפסקות של העובדים);
  • להתקין את המצלמות למטרות לגיטימיות בלבד, החיוניות למימוש אינטרס המעסיק או אינטרס הציבור (למשל, הגנה על בטחון הנמצאים במקום העבודה);
  • לא לצלם את העובד באזורים בהם קיימת לו זכות למרחב פרטי. אין לצלם את העובד ללא ידיעתו ואין להתקין מצלמות נסתרות.

לצד ההנחיה, פרסמה הרשות רשימת קווים מנחים, המיועדת למי שמעוניין לוודא כי נעשה שימוש חוקי ולגיטימי במצלמות במסגרת יחסי העבודה. מקור: הרשות להגנת הפרטיות.