אירופה: מעביד יכול לעקוב אחרי מיילים של עובד - בכפוף למגבלות

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט האירופי לזכויות אדם משנה את דעתו וקובע כי מעסיק המבקש לעקוב אחרי תכתובות מיילים של עובדים נדרש ליידע אותם על כך מראש, לוודא כי הניטור נעשה מטעמים ולמטרות לגיטימיים, ולהנהיג אמצעים שיצמצמו את היקף הפגיעה בפרטיות הנגרמת בשל כך ואת הסיכונים לניצול לרעה של הגישה למידע - כך עולה מפסק דין חדש של בית המשפט האירופי לזכויות אדם בדיון נוסף שנערך במסגרת סכסוך בין עובד מרומניה שהוצב בתפקיד מכירות ושיווק לבין מעסיקו.

המעסיק ביקש מהעובד לפתוח חשבון בשירות יאהו! מסנג'ר כדי שהעובד יוכל לנהל תקשורת מסרים מיידיים עם לקוחות החברה. בחלוף מספר שנים החברה פיטרה את העובד לאחר שבתקופה מסוימת ניטרה את החשבון שפתח ב-יאהו! וגילתה כי הוא משתמש בו לצרכי תכתובת אישית בניגוד לנהלים. החברה השתמשה בתמלילים מתוך החשבון ב-יאהו! כראיה להוכחת עילת הפיטורים. העובד תבע את החברה בטענה לפיטורים שלא כדין המבוססים על ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות. הערכאות המקומיות ברומניה פסקו לטובת המעסיק. העובד עתר לבית המשפט האירופי לזכויות אדם ובהחלטה שניתנה בינואר 2016 הערכאה החוקתית הגבוהה באירופה נקבע כי "אין זה בלתי סביר שמעסיק יבקש לוודא שעובדיו ממלאים את משימותיהם המקצועיות במהלך שעות העבודה".

העובד עתר לקיום דיון נוסף בהחלטה, ובעקבותיה שינה כעת הרכב מורחב של בית המשפט האירופי לזכויות אדם את ההחלטה המקורית שנתקבלה בהרכב מצומצם יותר. בית המשפט גם קרא למדינות אירופה להסדיר את פרטיות העובדים במקומות עבודה באמצעות רגולציה מקומית.