אירופה: מעביד יכול לעקוב אחרי מיילים של עובד

אולי יעניין אותך גם

מעסיק רשאי לנטר תכתובות אישיות שעובד מנהל בערוץ תקשורת שנועד לשימוש עסקי-מקצועי בלבד - כך פסק בית המשפט האירופי לזכויות אדם. פסק הדין ניתן בסכסוך בין עובד מרומניה שהוצב בתפקיד מכירות ושיווק לבין מעסיקו. המעסיק ביקש מהעובד לפתוח חשבון בשירות יאהו! מסנג'ר כדי שהעובד יוכל לנהל תקשורת מסרים מיידיים עם לקוחות החברה. בחלוף מספר שנים החברה פיטרה את העובד לאחר שבתקופה מסוימת ניטרה את החשבון שפתח ב-יאהו! וגילתה כי הוא משתמש בו לצרכי תכתובת אישית בניגוד לנהלים.

החברה השתמשה בתמלילים מתוך החשבון ב-יאהו! כראיה להוכחת עילת הפיטורים. העובד תבע את החברה בטענה לפיטורים שלא כדין המבוססים על ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות. הערכאות המקומיות ברומניה פסקו לטובת המעסיק. העובד עתר לבית המשפט האירופי לזכויות אדם. הערכאה החוקתית הגבוהה באירופה לזכויות אדם פסקה כי "אין זה בלתי סביר שמעסיק יבקש לוודא שעובדיו ממלאים את משימותיהם המקצועיות במהלך שעות העבודה". בית המשפט פסק עוד כי "הניטור שביצע המעסיק היה מידתי ומוגבל בהיקפו". לחובתו של העובד גם נזקפה העובדה כי הוא לא הסביר באופן משכנע מדוע עשה שימוש אישי בחשבון שיועד למטרות עסקיות-מקצועיות. מקור: בלומברג ביזנס (מאת: סטפני בודוני).

בישראל, אגב, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי כאשר מעסיק מספק לעובד תיבת דואר אלקטרוני לשימוש מקצועי בלבד במסגרת עבודתו והעובד משתמש בה לצרכים פרטיים בניגוד לנוהלי המעסיק, רשאי המעסיק לגשת לתכתובות האישיות האלה רק בהתקיים נסיבות חריגות ויוצאות דופן המצדיקות גישה כזו ובכפוף לקבלת הסכמתו של העובד. על הסכמת העובד להינתן באופן ספציפי לכל גישה לתוכן האישי בתיבה.