ניצחון לאובר: תנאי השימוש באפליקציה קיבלו תוקף משפטי

אולי יעניין אותך גם

מסך ההרשמה למשתמשים חדשים באפליקציה של אובר מעוצב באופן ברור מספיק כדי לשכלל את תנאי השירות של אובר לכדי חוזה משפטי תקף בין המשתמש לבין החברה - כך פסק בית משפט פדרלי לערעורים בניו-יורק. החלטת בית המשפט ניתנה בערעור שהגישה החברה על החלטת הערכאה הנמוכה יותר בשנה שעברה, שקבעה כי לאור שורה של ליקויים בדרך הצגת התנאים וקבלת הסכמת המשתמש להם - לא השתכלל חוזה מחייב בין הצדדים.

כעת קבע בית המשפט לערעורים כי משתמש סביר שמעיין במסך ההרשמה היה מבחין בכיתוב שלפיו "בפתיחת חשבון משתמש אתה מסכים לתנאי השירות ולמדיניות הפרטיות", כאשר המילים "תנאי שירות" ו"מדיניות פרטיות" מהווים קישורים למסמכים המשפטיים בהם נמצאת, בין היתר, תניית הבוררות שבמוקד התביעה. פסק הדין קובע כי הכיתוב אמנם מופיע בגודל גופן קטן ביחס ליתר הטקסט במסך, אך עודנו ברור מספיק כדי שניתן יהיה לקבוע כי משתמש סביר הבחין בו וכתוצאה מכך לייחס למשתמש הסכמה לתנאים. בית המשפט קבע עוד כי "יתכן שמשתמשים רבים לא יטרחו לקרוא את התנאים, אך זו בחירה שמבצע המשתמש. הוא עדיין נחשב כמי שמודע לתנאים".

לצד ההליך בניו-יורק, מתקיים נגד אובר הליך נפרד בקליפורניה בנושא כמעט זהה. בהליך בקליפורניה ניתנה החלטה מקדמית לפני כמה חודשים שלפיה ליקויים בעיצוב ממשק המשתמש באפליקציה הגורמים להסתרת תנאי השימוש בעת ההרשמה עלולים לפסול את תוקפם המשפטי של התנאים. בית המשפט הסיק שם שמשתמש רגיל יכול היה שלא לראות כלל את הכיתוב על הסכמה לתנאי השירות, היות שנדרש להזין פרטי כרטיס האשראי וממשק המקלדת שהוצג בעת ההזמנה הסתיר לגמרי את הכיתוב. לדעת בית המשפט בקליפורניה, משתמש כזה עשוי להרשם לשירות של אובר ללא ידיעה ממשית על תנאי השימוש של אובר. בית המשפט המשיך וקבע כי במצב כזה גם לא ניתן לייחס למשתמש באופן מלאכותי ידיעה על תנאי השימוש של אובר, מאחר שכלל לא היתה לו הזדמנות סבירה להחשף אליהם. בית המשפט שם דחה את דרישתה של אובר לביטול התובענה היצוגית והעברת הסכסוך לבוררות.