ליקויים בממשק המשתמש באפליקציה שוללים את תוקף תנאי השימוש

אולי יעניין אותך גם

ליקויים בעיצוב ממשק המשתמש באפליקציה של אובר הגורמים להסתרת תנאי השימוש בעת ההרשמה עלולים לפסול את תוקפם המשפטי של התנאים - כך קבע בית משפט פדרלי בקליפורניה בהחלטה מקדמית שניתנה בתובענה יצוגית נגד אובר.

התובע הגיש תובענה יצוגית צרכנית על גביית תשלומים אסורים. אובר טענה בתגובה כי התובע כבול לתנאי השימוש של האפליקציה הקובעים שכל סכסכוך בין הצדדים יתנהל בבוררות ולא בהליכים משפטיים רגילים או תובענות יצוגיות בבתי משפט. התובע טען מנגד כי אין מניעה לכך שיתבע יצוגית בבית המשפט משום שתנאי השימוש של אובר לא השתכללו לכדי חוזה מחייב בינו לבין החברה מאחר שהוא לא נתן את הסכמתו להם ולא היה מודע לקיומם.

בית המשפט בחן את תהליך ההרשמה של האפליקציה שבמהלכו משתמשים אמורים להיחשף לתנאי השימוש של אובר. בית המשפט מצא שבתחתית מסך הרישום באפליקציה הופיעה ההצהרה "בפתיחת חשבון משתמש אתה מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות". המילים "תנאי שימוש" ו"מדיניות פרטיות" היו לינקים שקישרו לעיון במסמכים עצמם בהם נמצאת תנית הבוררות השוללת פניה לבתי משפט והגשת תובענות יצוגיות. אלא שמסך הרישום כלל גם שדות להזנת פרטי כרטיס אשראי לחיוב. הקלקה על שדות אלה לצורך מילוי הנתונים הקפיצה מיד ממשק מקלדת ספרתית להזנת ספרות כרטיס האשראי. ממשק המקלדת שהוצג הסתיר לגמרי את ההצהרה המסבירה על הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אלא אם כן המשתמש גלל את המסך כלפי מטה באופן יזום שאז ההצהרה נחשפה שוב.

בית המשפט הסיק שמשתמש רגיל יכול היה שלא לראות את ההצהרה כלל היות שנדרש להזין פרטי כרטיס האשראי. לדעת בית המשפט, משתמש כזה עשוי להרשם לשירות של אובר ללא ידיעה ממשית על תנאי השימוש של אובר. בית המשפט המשיך וקבע כי במצב כזה גם לא ניתן לייחס למשתמש באופן מלאכותי ידיעה על תנאי השימוש של אובר, מאחר שכלל לא היתה לו הזדמנות סבירה להחשף אליהם.

בית המשפט מתח ביקורת על עיצוב ממשק המשתמש וקבע כי האופן שבו המקלדת מסתירה את ההצהרה הוא "ליקוי קטלני לתפקידה של ההצהרה". בהעדר ידיעה על קיומם של תנאי השימוש, בית המשפט מצא כי יש ספק משפטי שהתנאים השתכללו לכדי חוזה מחייב ומשכך, יש ספק כי הצדדים הסכימו לתנית הבוררות ולשלילת תובענות יצוגיות. בית המשפט דחה אפוא את דרישתה של אובר לביטול התובענה היצוגית והעברת הסכסוך לבוררות.