רשות המסים בוחנת את אפשרות המיסוי של גוגל ופייסבוק

אולי יעניין אותך גם

רשות המסים החלה בבדיקה מעמיקה של פעילותן של גוגל ופייסבוק בישראל, וזאת על-מנת לגבש המלצות בשאלה האם יש לחייב את חברות הענק לשלם מסים בישראל. לצורך כך, נפגשו חוקרי הרשות עם חברות מדיה ולקוחות של החברות, כדי ללמוד על שיטות פעולתן בשוק המקומי. חוקרי הרשות שאלו שאלות מפורטות לגבי מידת מעורבותם של אנשי גוגל ופייסבוק ביחס לקמפיינים בשוק המקומי. שתי החברות מאוגדות באירלנד וטענו לאורך השנים כי אינן מפעילות פעילות מכירה בישראל, אלא פעילות ייעוץ בלבד. מקור: גלובס (מאת ענת ביין-לובוביץ' ואלה לוי-וינריב).  

law.co.il מזכיר כי לפני כשנה פרסמה רשות המסים את חוזר מספר 4/2016, שעניינו ב"פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט". החוזר נועד להסביר באילו מצבים ניתן יהיה לראות בהכנסותיו של תאגיד זר, שמקורן במכירת מוצרים או במתן שירותים באמצעות האינטרנט, לתושבי ישראל, כחייבות במס בישראל. הוא שהמניח את התשתית לחיובן במס של חברות זרות הפועלות בישראל ובהן גוגל ופייסבוק. בנוסף, בחודש מרץ 2016 הופץ תזכיר חוק המיועד לתיקון חוק מס ערך מוסף, הקובע כי חברות זרות שמקום מושבן מחוץ לישראל, המספקות שירותים ברשת ללקוחות ישראלים - יחויבו במע"מ. התזכיר נוקב בשירותים אלקטרוניים, שירותי תקשורת, שירותי רדיו וטלוויזיה, אספקת תוכנות, מוצרי בידור, ספרים, מוסיקה, הימורים, משחקים, שירותי הוראה מרחוק ועוד.