נטפליקס וסלקום TV יהנו מפטור מרגולציית IPTV לעת עתה

אולי יעניין אותך גם

ספק תוכן וטלוויזיה על-גבי האינטרנט (IPTV), כגון נטפליקס וסלקום-TV, שנתח השוק שלו קטן מ-10% יזכה לפטור מרגולציה כגון חובות השקעה בהפקות מקור – כך ממליץ דו"ח ועדת פילבר המייעצת בנושא הסדרת הרגולציה על שוק השידורים.

הדו"ח שואב את עקרונותיו מוועדה קודמת בראשות פרופ' עמית שכטר וכולל המלצות רבות לעיצוב מחדש של הרגולציה בהתאם לשינויים הטכנולוגיים. המסקנות של הוועדה כוללות בין היתר קריטריונים לקביעה מיהו ספק תוכן ובין היתר נקבע בהן עיקרון האדישות הטכנולוגית שלפיו התשתית הטכנולוגית עליו פועל הספק אינה קריטריון בשאלה האם הוא ייחשב לספק תוכן. הדו"ח ממליץ עוד כי ספק תוכן שלמשך שלוש שנים רצופות יחזיק בנתח שוק העולה על 10% אך נמוך מ-20% יזכה ברגולציה מקלה. לפי הדו"ח, תוטל רגולציה מלאה על כל ספק שיעבור את סף ה-20% בנתח שוק.
 
אחת ממטרות המהלך היא לערער את הדואופול הקיים כיום בישראל בשוק הטלוויזיה (HOT ו-YES) ולהכניס תחרות גם באמצעות IPTV. אגב כך, על מנת למדוד את אחוזי ה"רייטינג" ממליץ הדו"ח כי ועדת המדרוג הפועלת כיום תפעל למדוד באופן מדויק נתוני צפייה גם באינטרנט כך שלא תיווצר הבחנה הנובעת מהאמצעי הטכנולוגי. law.co.il מעיר כי ניטור זה עשוי להעלות שאלות מתחום דיני הפרטיות.