ארה"ב: פוליטיקאים יטרידו בוחרים בשיחות טלפון אוטומטיות

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדרלי לערעורים בארצות-הברית פסל חוק לאיסור שיחות טלפון אוטומטיות (מוקלטות מראש) שנחקק במדינת דרום קרולינה, מטעמי פגיעה בלתי חוקתית בחופש הביטוי. החוק שנפסל נועד לאסור שיחות אוטומטיות מוקלטות מראש שמטרתן מכירת מוצרים ושירותים או שתוכנן פוליטי, כגון שיחות לצורכי מערכת בחירות. מנגד, החוק התיר שיחות אוטומטיות שמטרתן עריכת סקרים אמיתיים, או שתוכנן הוא דתי או אידיאולוגי (אך לא "פוליטי").

בית המשפט הפדרלי לערעורים (ה-4th Circuit) אישר את החלטת הערכאה הנמוכה יותר שקבעה כי החוק פוגע באופן בלתי חוקתי בחופש הביטוי ודינו להיפסל. ערכאת הערעורים פסקה כי האבחנות שהחוק עושה בתוכן של שיחות אוטומטיות שונות מכפיף את החוק לבחינה מחמירה יותר של מידתיות הפגיעה בחופש הביטוי. בית המשפט קבע כי הפגיעה אינה מידתית היות שקיימים מגוון אמצעים חלופיים שכנראה ישיגו את התכלית של מניעת הטרדת תושבים בדרך הטלפון, בעוד שהפגיעה של אמצעים חלופיים אלה בחופש הביטוי תהיה מתונה יותר. בין האמצעים החלופיים שמנה בית המשפט: הגבלת שיחות לשעות מסוימות ביממה וייסוד מרשם שמנויי טלפון יוכלו להצטרף אליו ושחיוג לרשומים בו לצורך שיחות אוטומטיות יהיה אסור. מקור: הוושינגטון פוסט (מאת: יוג'ין וולך).