אירופה: אסור לרשויות לדרוש מחברות תקשורת לפצח הצפנה

אולי יעניין אותך גם

דרישת ממשלת רוסיה ורשויות הבטחון שלה מטלגרם למסור לה את מפתחות ההצפנה המשמשים לתקשורת בין משתמשים מהווה הפרה של הזכות לפרטיות המעוגנת במגילת זכויות האדם האירופאיות - כך פסק פה אחד בית המשפט לזכויות אדם בשטרסבורג בשבוע שעבר. פסק הדין ניתן בעתירה שהגיש תושב רוסיה נגד מדינתו, לאחר שבשנת 2017 רשות הבטחון הפדרלית ברוסיה (FSB) דרשה מטלגרם למסור לה את תוכן ההודעות ונתוני המעטפת של ההודעה ששלח וקיבל התושב ומשתמשים אחרים של טלגרם, בתקופה מסוימת, וכן את מפתחות ההצפנה שיאפשרו לפצח את ההודעות המוצפנות. טלגרם סירבה לציית לצו ומסרה כי אין לה אפשרות למסור את מפתחות ההצפנה בלא להנדס "דלת אחורית" לתוך האפליקציה. בית משפט מקומי במוסקבה הטיל על החברה קנס וציווה על חסימת השירות במדינה.

בית המשפט לזכויות אדם באירופה תחילה פסק כי בסמכותו לדון בעתירה, מאחר ורוסיה היא חברה באמנה האירופאית לזכויות אדם. בית המשפט גם מצא כי הדרישה מטלגרם למסור את תוכן ההודעות ואת נתוני המעטפת, וכן את מפתחות ההצפנה, מהווה כשלעצמה הפרה של סעיף 8 לאמנה האירופאית לזכויות אדם, הקובעת כי "לכל אד יש זכות לכיבוד חייו הפרטיים והמשפחתיים, ביתו ותכתובותיו". הפרה של הזכות הזו מותרת רק לפי הוראות חוק במידה הנחוצה בחברה דמוקרטית מטעמי ביטחון לאומי, שלום הציבור, היציבות הכלכלית של המדינה, הגנה על הבריאות או על זכויות וחירויות.

בית המשפט פסק כי דרישת רשויות הבטחון ברוסיה מטלגרם מעוגנות אמנם בחוק, אך היקף החוק "בלתי נתפס" לטעם בית המשפט, משום שהוא מחייב חברות תקשורת לשמר תוכן הודעות למשך חצי שנה, ונתוני מעטפת למשך שנה, לכל מנוי ומנוי, אף ללא כל חשד לעבירה או סיכון לביטחון המדינה. בית המשפט מצא כי אין בחוק ברוסיה הגנות מתאימות שיצמצמו את הפגיעה בפרטיות להיקף המותר לפי האמנה. נקבע כי דרישת רשויות הבטחון ברוסיה תחייב את טלגרם להחליש את ההצפנה שבאפליקציה, באמצעות "דלתות אחוריות" שיפגעו בכלל משתמשי האפליקציה ללא אבחנה.

בית המשפט גם השתכנע מדברי מומחים שהזהירו מפני פגיעה ביכולות ההצפנה באפליקציות תקשורת. ההצפנה, לפי עמדת בית המשפט, היא כלי חשוב ליחידים ולעסקים להגן על עצמם מפני הסיכונים שטמונים בטכנולוגיות מידע, לרבות סיכונים לפגיעה בסודיות התקשורת ופרטיות. משכך, בית המשפט פסק כי דרישת הרשויות ברוסיה מהווה הפרה בלתי מוצדקת של הזכות לפרטיות במגילת זכויות האדם האירופאית.

בית המשפט פסק לזכות העותר פיצויים בשיעור 10,000 אירו ובשולי פסק הדין ציין בית המשפט כי שירות טלגרם עדיין פעיל וזמין ברוסיה.