ה-FCC בארה"ב יציג כללים חדשים לניטרליות רשת

יו"ר נציבות התקשורת הפדרלית בארצות-הברית (ה-FCC) הודיע כי יציג לנציבות תכנית חדשה להנהגת כללי ניטרליות רשת ברשתות התקשורת הסלולרית באמריקה. המהלך החדש מגיע לאחר שבשנה שעברה הנציבות ספגה מפלה כאשר בית משפט פדרלי לערעורים פסל את הנסיון הקודם להנהיג כללי ניטרליות רשת. בית המשפט פסק אז כי הוראות החוק שעליה הסתמכה הנציבות לא מקנות לה סמכות להחיל כללי ניטרליות רשת על ספקי גישה לרשת.

כללי ניטרליות רשת, שהונהגו בשנים האחרונות גם בארץ, נועדו לחייב ספקיות גישה לרשת לנהוג באופן שווה בכל תעבורת הרשת, ללא הגבלות, הכבדות, או התערבות בשימושים. בשונה מהמהלך הקודם של ה-FCC, הפעם יו"ר הנציבות מציע לבסס את עקרון הניטרליות על רפורמה כפולה באופן בו ה-FCC מפעילה את סמכויותיה הסטטוטוריות. לדברי יו"ר הנציבות, פן אחד של הרפורמה יוקדש להתאמת הרגולציה של ה-FCC לעידן הטכנולוגי, הסרת חסמי כניסה לשוק, עידוד חדשנות טכנולוגית בתשתיות התקשורת הסלולרית והגברת התחרות. בה-בעת, הפן השני של הרפורמה יאסור על חברות הסלולר בארצות-הברית להתערב באופן כלשהו בתעבורת התקשורת באמצעות כללים חדים. מקור: Wired (מאת: טום ווילר, יו"ר ה-FCC).