משרד התקשורת מפרסם שימוע לשירות SLU

בהמשך לשימועים שנערכו להרחבת התחרות בפס הרחב (השוק הסיטונאי), פרסם משרד התקשורת שימוע לשירות SLU - Sub Loop Unbundling ופותח לתחרות את מקטע רשת הגישה שבין ארון התקשורת האקטיבי של ספקית התשתית לבין בית הלקוח. השירות יאפשר לכל חברות התקשורת שהינן חסרות תשתית פיסית (תשתית שמפעילות היום רק בזק והוט), להשתמש בתשתית הקיימת החל מנקודת המסירה מצד ספק השירות ועד לנקודת המסירה בצד הלקוח. השימוע מיועד לכל חברות התקשורת. כיום, ברשת בזק, הסיב האופטי אינו מגיע ישירות לבית הלקוח, אלא לארון תקשורת אקטיבי מרכזי ברחוב ומשם מועברת התקשורת לבית הלקוח על-גבי זוגות נחושת. בשלב זה, יחול השירות על רשת הגישה של בזק בלבד ובעתיד יורחב גם לרשת של הוט. מקור: משרד התקשורת.