ישראל: לראשונה, ביהמ"ש אכף רישיון קריאייטיב קומונס

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי הפרת זכויות יוצרים ב-15 צילומים אינה מהווה "מסכת אחת של מעשים". בנוסף, לראשונה נדונה הפרת זכויות יוצרים בצילומים, שהועמדו לרשות הציבור תחת רישיון Creative Commons. התובעים, אבי ראובני ואמיר ריבלין, השתתפו בסדרת מסעות המכונה "מעגל הדרך", שמטרתה לחדש את מסורת הדתות השונות לעלות לרגל לירושלים. את הצילומים שצילמו במהלך הטיולים, טענו התובעים לאתר שיתוף התמונות Flickr, תחת רישיון Creative Commons, המתיר להשתמש בצילומים למטרות שאינן מסחריות, תוך מתן קרדיט ליוצרים וכן אוסר ליצור מהצילומים יצירה נגזרת. התובעים טענו כי הנתבעת, הוצאת מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ, הפרה את זכויותיהם ב-15 צילומים, שעה שהעתיקה אותם מהאתר Flickr וכללה אותם בספר שהוציאה לאור בשם "100% טבעי לגוף ולנפש", ללא רשותם ומבלי להעניק להם קרדיט. אחד מהצילומים אף התפרסם באתר "מפה" באינטרנט, בכתובת www.mapa.co.il.

סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בי-ם, השופט צבי זילברטל, ציין כי אין מחלוקת בדבר זכויות היוצרים של התובעים בצילומים והפרת זכויות אלה על-ידי הנתבעת, עם פרסום התצלומים בספר ומבלי שהנתבעת פנתה לתובעים וקיבלה את אישורם לעשות כן. השאלה במרכז הדיון הייתה סכום הפיצוי אותו יש לפסוק לתובעים, כאשר הצדדים נחלקו ביחס לפרשנות הוראת סעיף 56(ג) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ולשאלה האם ההפרות שהתבצעו מהוות "מסכת אחת של מעשים". ביהמ"ש קבע כי יש לקבל את עמדת התובעים ולקבוע, כי הפרות של אותה זכות יוצרים ביצירות שונות לא תיחשבנה כהפרה אחת (גם אם כל ההפרות נעשו באירוע אחד או בפרסום אחד), אלא כהפרות אחדות שמספרן הוא כמספר היצירות שהזכויות בהן הופרו. מסקנה זו מתחייבת מהגיון הדברים והתכלית ההרתעתית של הסעיף והחוק. כל אחד מהצילומים הוא בחזקת יצירה מקורית ועצמאית, שחיבורה חייב השקעה של זמן, מאמץ, כשרון ומקוריות. יהא זה מוצדק לקבוע כי כל אחת מהיצירות עומדת בפני עצמה, כך שהפרת הזכויות בה מחייבת הענקת פיצוי נפרד.

השופט זילברטל קבע כי אין הצדקה להתייחס לצילומים כאל סדרה אחת ולראות בסדרה, להבדיל ממרכיביה, יצירה אחת. כל צילום מתאר אובייקט שונה. הצילומים נעשו בהזדמנויות שונות והעובדה כי כולם מתארים את אותו האירוע, אינה הופכת אותם ליצירה אחת. לא יהיה זה נכון לקבוע כי הפרה של זכויות יוצרים ביצירות שונות, היא שוות ערך, מבחינת מספר ההפרות, להפרת הזכויות ביצירה אחת בלבד. במקרה דנן, קבע ביהמ"ש כי הנתבעת הפרה את זכויות היוצרים של התובעים ב-15 יצירות שפורסמו בספר. ביחס לכל אחת מהיצירות האלו הפרה הנתבעת שני סוגי זכויות, שכל אחת מזכה בפיצוי הסטטוטורי הקבוע בסעיף 56 לחוק: זכות היוצרים הכלכלית והזכות המוסרית. נקבע גם כי יש גם לפסוק לתובע 1 פיצוי עבור הפרת זכויותיו בצילום שפורסם באתר "מפה" באינטרנט.

באשר לסכום הפיצוי, סעיף 56(ב) לחוק מתווה את השיקולים שעל ביהמ"ש לבחון בבואו לקבוע את השיעור הראוי. נקבע כי יש להביא לחובת הנתבעת את היותה הוצאת ספרים, שנושא זכויות היוצרים הוא חלק בלתי נפרד מעיסוקה ולפיכך שומה עליה להקפיד הקפדה יתרה על שמירתן. מדובר בפרסום לא מועט של צילומים, כאשר עיקר הפרסום נעשה במסגרת ספר שנמכר למטרות רווח. גם אתר האינטרנט, בו פורסם צילום, משמש את הנתבעת כחברה מסחרית, לשם הפקת רווח. לזכות הנתבעת יש לומר כי פרסום התמונות נעשה כתוצאה מטעות, עקב חוסר הבנה וכי מיהרה להסיר את הספר מהמדפים ואת הצילום מאתר האינטרנט. ביחס לתובעים, הם אינם צלמים מקצועיים המתפרנסים ממכירת צילומים ואלמלא פרסום הספר, לא היו צפויים להפיק רווח כלשהו מהצילומים.

לסיכום, קבע ביהמ"ש כי הנתבעת תשלם לתובעים סכום של 3,000 ש"ח בגין כל אחת מ-15 ההפרות בספר וכן 2,000 ש"ח בגין הפרת זכויותיו של אבי ראובני בצילום שפורסם באינטרנט (סה"כ 47,000 ש"ח). הנתבעת גם תחזיר לתובעים מחצית מסכום האגרה ששילמו ותישא בשכ"ט עו"ד בסך של 9,000 ש"ח {ת"א 3560/09 ת"א 3561/09 אבי ראובני ואח' נ' מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ}.

גילוי נאות: התובעים יוצגו על-ידי עורכי הדין טל קפלן וחיים רביה ממשרד פרל כהן צדק לצר.