ישראל: חברת סופרטרייד לא אחראית למשלוח ספאם

אולי יעניין אותך גם

ביהמ"ש לתביעות קטנות בראשון לציון ביטל את פסה"ד שניתן נגד חברת סופרטרייד, ביום 14.7.2009, בהיעדר הגנה, לפיו הפרה את הוראות חוק הספאם. לפני כחודש, ביום 14.1.2010, ניתן פס"ד חדש בתובענה, בו נקבע כי הנתבעת לא שלחה הודעות דוא"ל פרסומיות לתובע בניגוד לחוק. מדובר תביעה לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, האוסר על משלוח דברי פרסומת, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מבלי שניתנה הסכמה מפורשת בכתב ומראש של הנמען. התובע, חגי באומן, טען כי לא נתן הסכמה למשלוח דוא"ל פרסומי וכי המשיך לקבל דוא"ל כאמור גם לאחר שפנה לנתבעת. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע הסכים לקבלת הנ"ל עת נרשם לפורום שבניהולה, כפי שהדבר קבוע בתנאי הרישום. עוד נטען כי התובע פעל בחוסר תום לב, מאחר והוא מתחרה בעסקי הנתבעת. השופט שאול מנהיים ציין כי תחילה טען התובע כי אינו עוסק בתחום שוק ההון, הוא התחום אליו מתייחס המידע בהודעות הדוא"ל, אך התברר כי הדברים אינם מדויקים ושלמים. לדברי השופט, משנפגעה אמינות התובע, אין להאמין גם לטענתו שביקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בפנייה ישירה לתיבת הדוא"ל של הנתבעת. אשר לטענת התובע לפיה ניסה להסיר עצמו מרשימת התפוצה, אך נתקל במסך שגיאה, נקבע כי יש לקבל את גרסת הנתבעת לפיה תוכן הודעת השגיאה אינו מעיד בהכרח על ליקוי במנגנון ההסרה. התובע נרשם לפורום ומסר את כתובת הדוא"ל שלו בעת שהחוק דלעיל היה בתוקף. באמירה חשובה ביחס לתוקף הסכמה הניתנת כחלק מאישור הסכם מקוון, קבע ביהמ"ש כי נתמלאו דרישות ס' 30א(ב) לחוק, משום שהחוק מחייב הסכמה מפורשת של הנמען, אולם אין איסור שהסכמה זו תהיה חלק מהסכמה לכלל התנאים שהתובע אישר פוזיטיבית שהוא מסכים להם, עת אישר את הרשמתו לפורום האינטרנטי של הנתבעת. התביעה נדחתה ועל באומן הוטל לשאת בהוצאות הנתבעת, בסך 500 ש"ח {ת"ק 660/09 חגי באומן נ' סופר טרייד בע"מ}.