מטא לא דיווחה על עסקאות מיזוג ותשלם 25 מיליון ש"ח למדינה

רשות התחרות, הממונה על שמירת עקרונות התחרותיות במשק ועל אכיפת חוק התחרות הכלכלית, מדווחת כי בית הדין לתחרות אישר צו מוסכם בין הממונה על התחרות (עו"ד מיכל כהן) לבין חברת Meta Platforms Inc. במסגרת הצו התחייבה מטא לשלם סכום של 25 מיליון ש"ח לאוצר המדינה ולדווח על מיזוגים שבכוונתה לבצע. הצו המוסכם גובש בעקבות שתי עסקאות מיזוג של מטא עם הסטארט-אפים "רדקיקס" ו"סרוויס פרנד" שרכשה, שמטא לא דיווחה עליהן לרשות. בהחלטתו, המאשרת את הצו המוסכם, ציין בית הדין לתחרות כי -

"מקובלת עלי עמדת הממונה כי בנסיבות העניין, התקשרות בצו המוסכם... עדיפה על נקיטת הליכים לפי חוק התחרות. מדובר במיזוגים שאינם אופקיים, ושלא עלה לגביהם חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או פגיעה בציבור, כך שהפגם הוא באי דיווח כשלעצמו. טיפול בפגם מסוג זה על דרך תשלום סכום לאוצר המדינה הוא מסלול ראוי. משנעשה הוא בהסכמה והסכום גבוה יחסית, נראה כי יש לאשרה.... התחייבויותיה העתידיות של מטא, לרבות התחייבותה לדווח על מיזוגי חברות שלה ושל גורמים בשליטתה, ראויות אף הן משום שמבטיחות הן שאם בעתיד הקרוב יקרה מקרה דומה בישראל, עשוי הדבר לפעול לחובתה של מטה, משום שמדובר יהיה לא רק בהפרת חוק, אלא גם בהפרת התחייבות שניתן לה תוקף של צו מוסכם, וממילא הסנקציה עשויה להיות חמורה יותר" מקור: רשות התחרות.