פשרה בתביעת 012 נגד גנס

אולי יעניין אותך גם

אמיר גנס וחב' ניו-אפרואצ' שבבעלותו התחייבו לא לשגר, לקבל, לנתב, להעביר ו/או לאחסן באמצעות מערכות התקשורת של 012 קווי זהב ו/או על גבן הודעות דואר אלקטרוני ומסרי בזק אחרים מכל מין וסוג. בנוסף התחייבו שלא להתחבר לשירותי הגישה לאינטרנט של 012, במישרין או בעקיפין, בעצמם או על ידי או עבור אחרים. הדברים נקבעו בהסדר פשרה בתביעת 012 נגד גנס (ותביעה שכנגד שנדחתה בהסדר). ההסדר קיבל תוקף של פסק-דין בבית משפט השלום בכפר-סבא. הוא הביא לסיומה תביעה תקדימית שעניינה בהתקפת דואר זבל. ההתקפה שבוצעה ביום 10.5.2004 הביאה לפגיעה חמורה במערכות הדואר האלקטרוני של 012 ולהכנסתן ל'רשימות שחורות'.

מטרתו המוצהרת של ההסדר היא לוודא שגנס וניו-אפרואצ' יימנעו באופן מוחלט מביצוע כל מעשה ו/או מחדל אשר עלול לגרום לקווי-זהב נזקים כדוגמת אלה. עוד נקבע בהסדר שכל פגיעה באדם כתוצאה מפעולה שייבצעו בניגוד להתחייבויותיהם בהסדר הפשרה, יזכו את 012 בסך של 5,000 ש"ח כפיצוי בלא הוכחת נזק. בנוסף זכאית 012 במקרה כזה לתבוע את נזקיה הריאלים וכן לחזור ולתבוע את הנזקים נשוא התביעה שהוסדרה בין הצדדים.

גילוי נאות
: משרד רביה ושות' ייצג את 012 קווי זהב בתביעה.