ישראל: גילוי דעת בנושא איסוף מספרי וצילומי תעודות זהות

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה אתמול גילוי דעת בנושא "איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות". הרשות מדגישה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מלקוחותיהם למסור את מספר תעודת הזהות שלהם לצורך מתן שירות, ולעיתים אף צילום של התעודה (דוגמת שליחים הדורשים לצלם את תעודת הזהות של הנמען כתנאי לקבלת מוצר שהזמין).

גילוי הדעת סוקר את עמדת הרשות להגנת הפרטיות ביחס ללגיטימיות ולחוקיות דרישות מסוג זה, בהתחשב ברגישות המידע ובהיקפו. הרשות מדגיש את העובדה כי מספר תעודת הזהות הוא "מידע" לפי חוק הגנת הפרטיות, שכן הוא מספר ייחודי, המלווה את האדם למשך חייו, ומשמש כ"מפתח" המאפשר גישה למידע אישי נוסף על האדם. להלן עיקרי עמדת הרשות בגילוי הדעת - 

  • התייחסו למספר תעודת הזהות ולצילום התעודה כאל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות;
  • אל תדרשו צילום של התעודה כולה, למעט במקרים חריגים בהם כלל המידע המופיע על גביה דרוש למתן השירות;
  • במקרים החריגים בהם נדרש צילום של התעודה, יש להסתפק בצילום החלק הקדמי שלה, ללא הספח והחלק האחורי, על מנת לצמצם את איסוף המידע הרגיש והפגיעה בפרטיות, וכן לאפשר ללקוח להסתיר או להשחיר פרטים בעת מסירת הצילום, אם אלו אינם נדרשים לבית העסק;
  • ככל שיש צורך לשמור את צילום התעודה במאגרי בית העסק, יש להשחיר את כלל פרטי המידע שאינם נחוצים למתן השירות, ולתת על כך את הדעת כבר בעת ההחלטה לאסוף את הצילום;
  • היכן שיש לאמת את זהותו של אדם לצורך מתן שירות או קבלת משלוח, ניתן להשתמש באמצעי אימות זהות אחרים, שפגיעתם בפרטיות פחותה, כגון אימות באמצעות קוד שנשלח ללקוח מבעוד מועד, או הצגת התעודה ללא צילומה וללא שמירתה;
  • כאשר בכוונת בית עסק לבקש מלקוח למסור צילום ת.ז. לצורך קבלת שירות או מוצר, עליו לציין זאת בפני הלקוח טרם השלמת הליך הרכישה - גם כאשר הדרישה היא בפועל על ידי חברת השליחויות. על בית העסק לפרט בפני הלקוח האם חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו, המטרה שלשמה מבוקש המידע, למי יימסר המידע ומטרות המסירה.  
  • כאשר מספר הזהות התבקש לצורך זיהוי הלקוח בעסקה מסוימת, והמספר נמסר למטרה זו, אין להשתמש בו למטרות אחרות.

מקור: הרשות להגנת הפרטיות.