SCO נגד ה- GPL: שלב המכתב הפתוח

אולי יעניין אותך גם

דריל מקברייד, מנכ"ל SCO, מפתח במכתב גלוי את התזה שה- GPL (הרישיון המלווה את לינוקס) מנוגד לחוקה האמריקאית המגנה על זכויות יוצרים. הסיבה - קידום המדעים, שראתה החוקה לנגד עיניה, מותלה ברווח שינבע ליוצרים מיצירתם(?). לעומת זאת ה- GPL ותומכיו (רד האט. מקברייד לא מזכיר את IBM) משקף לדעתו את הגישה שקידמה תלויה בניטרול הרווח והבטחת גישה ציבורית לא מופרעת לחדשנות שבתוכנה. מקברייד נתלה באילנות גבוהים - החלטת הרוב של בית המשפט העליון האמריקאי באלדרד נ' אשקרופט (הפסיקה שהתירה את הארכת תקופת זכות היוצרים בארה"ב ל- 70 שנה).פרופ' לורנס לסיג, מי שטען (ונכשל) בשם אלדרד באותו עניין, מכנה את טעוני מקברייד פח"ס (פחד, חוסר ודאות, ספק - FUD באנגלית) וגומז אותם אחד לאחד. ה- GPL, הוא אומר, משיג בדיוק את מטרת הקונגרס והחקיקה האירופית בנושא זכויות יוצרים: מקנה לבעל זכות הקניין את הזכות לעשות בקניינו מה שהוא רוצה. קריאה מהנה.