תקנות שעת חירום (חרבות ברזל)(הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולה בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת), התשפ"ד-2023

תקנות שעת חירום המסמיכות את שירות הביטחון הכללי לחדור ולבצע פעולות בחומר מחשב בשעת חירום, גם בלא ידיעת בעל המחשב, לצורך סיכול או מניעה של גישה למידע חזותי המופק ממצלמה נייחת, שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה, על בסיס תשתית עובדתית פרטנית, לפי ייעוד שב"כ ותפקידיו, בקשר לאירועים הנוגעים למלחמת חרבות ברזל. 

התקנות משלימות את התקנות שהותקנו לטובת צה"ל. הן בוטלו במסגרת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023.