תזכיר חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון מס' 1), התשפ"ג-2023

התזכיר מציע לתקן את חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018. החוק נועד לאזן בין הצורך להגן על פעוטות ובין הצורך לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בפרטיות הפעוטות וצוותי המעונות כתוצאה מהצילום והצפייה בצילומים. דברי ההסבר לתזכיר מציינים כי מטרתו להגביר את אפקטיביות הצילומים הנערכים כיום, בדרך של הרחבת מעגל הגורמים הרשאים לצפות בצילומים והסמכת הממונה לפי החוק להשתמש בצילומים למניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון (ולא רק במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון היום).