הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון - זכות ההורים לצפות בצילומים), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/2016/25] של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, המבקשת לתקן את חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט - 2018. בחוק זה הסמכות לצפייה בצילומים היא של משטרת ישראל או מפקח. הצעת החוק מבקשת לתת זכות צפייה בצילומים גם להורה של פעוט שפנה למפעיל המעון, בחשש כי הפעוט נפגע במהלך שהותו בו וביקש לצפות בצילומים. מפעיל המעון יאפשר להורה צפייה בצילומים, בנוכחותו, תוך השמטת הצילומים שחשיפתם עשויה להוביל לפגיעה בעובדים או בפעוטות אחרים, בתנאי שאלה אינם דרושים לצורך בירור הפגיעה בפעוט שהוריו ביקשו לצפות בצילומים.

חבר הכנסת אופיר כץ הגיש הצעות חוק דומות בכנסת ה-24 [פ/3942/24] ובכנסת ה-25 [פ/323/25].