הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון - צפייה מקוונת של ההורים בצילומים), התשפ"ג-2022

הצעת חוק פרטית [פ/323/25] של חבר הכנסת אופיר כץ. ההצעה מבקשת לתקן את חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט - 2018. בחוק זה הסמכות לצפייה ולשימוש בצילומים לפיו היא על-ידי משטרת ישראל או על-ידי מפקח מהמשרד המטפל. ההצעה מבקשת לאפשר להורי הפעוטות לצפות בילדיהם באופן מקוון וחי. לפי ההצעה, הסדר זה יאפשר פיקוח ובקרה טובים יותר של ההורים על ילדיהם ועל הנעשה במעונות היום שבהם הם מצויים. בנוסף, ההצעה מבקשת להאריך את תקופת החובה לשמירת הצילומים ל-60 ימים (כיום 30). חבר הכנסת כץ הגיש הצעת חוק זהה בכנסת ה-24 [פ/3942/24].