הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - מחיקה ממאגרי מידע), התשפ"ג-2022

הצעת חוק פרטית [פ/549/25] של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, המבקשת "לעגן בחקיקה את זכותו של אדם להגן על מידע אודותיו ואת זכותו לדרוש מחיקת מידע אודותיו ממאגר". הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, בדרך של הוספת חובה על מבקש מידע לציין מתי יבוקש אישור מחודש להחזיק במידע, תוך ציון של הזכות לבקש למחוק את המידע. הצעת החוק מציעה לעגן את זכותו של אדם לדרוש מחיקת מידע על אודותיו, בין אם בפנייתו לבעל המאגר, או באופן אוטומטי אם חלפו חמש שנים מקבלת הודעה לפי סעיף 11, ולא נתקבל אישור מחודש להחזיק במידע. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-24 על-ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן ואח' [פ/3165/24].