הצעת חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, התשפ"ב-2022

הצעת חוק ממשלתית [1581] שעניינה בקבלת נתוני API ונתוני PNR, יחד עם הסדרת מכלול ההיבטים הנוגעים לקבלת המידע, שמירתו והשימוש בו. לעיון בתזכיר החוק.