תזכיר חוק סמכויות לאיסוף ואבחון נתוני נוסעים הנכנסים ויוצאים מישראל, התשפ"ב-2022

תזכיר חוק שמטרתו הקמת מאגר נתוני נוסעים [PIU - Passenger Information Units] הנכסים לישראל, וזאת מהמידע הנאסף על-ידי חברות התעופה ברשימות שונות. המאגר נועד לאפשר למדינה לנתח את המידע המתקבל מחברות התעופה, ובאמצעות עיבוד ממוכן של המידע לייצר מודיעין שישמש למאבק בארגוני פשיעה ובארגוני טרור; לחיזוק אבטחת התעופה האזרחית; לשיפור מערך ביקורת הגבולות וניהול הליכי ההגירה; וכן לשמירת בריאות הציבור והתחקות אחר מי שעלולים להיות נשאים של מחלות מסוכנות.