חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

תיקון שני לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018, המכונה גם "חוק הדיוור הדיגיטלי". התיקונים נועדו להתאים את אופן שליחת המסרים על ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחה של הודעות על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים, כמו הודעות SMS ודוא"ל. התיקון עוסק, בין היתר, בהוספת הפרט של "מען דיגיטלי" – דואר אלקטרוני או טלפון נייד – לפרטי החובה במרשם האוכלוסין.

הצעת החוק התפרסמה כחלק מהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, המבוססת על תזכיר חוק שפרסם משרד הדיגיטל הלאומי בחודש מאי 2021.