תזכיר חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2)(שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי), התשפ"א-2021

תזכיר חוק שפרסם משרד הדיגיטל הלאומי, שנועד לתקן את חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח - 2018. כיום, הדרך הרווחת להעברת מסרים מגופים ציבוריים לציבור היא באמצעות דיוור פיסי. תזכיר החוק המוצע נועד להתאים את אופן שליחת המסרים על ידי גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי ולאפשר שליחה של מסרים על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים למי שהסכים לכך, גם במקומות בהם נקבע בחקיקה כי יש לשלוח את המסר באופן פיזי, תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים אלה.