הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הגבלות מוסכמות על שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב-2022

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/3637/24] של חבר הכנסת משה ארבל ואח', המבקשת לתקן את הסדר ניטראליות הרשת וניטראליות ציוד התקשורת הקבוע בסעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ההצעה נועדה להרחיב את הזכויות שנקבעו בסעיף 51ג(ג)(2)(א) לחוק, ולהחליף אותו בהסדר מפורט יותר לפיו מנוי של חברת תקשורת יהיה רשאי, בהסכמה עם בעל רישיון או ספק ציוד קצה/תקשורת, להגביל את תכונות השירות והציוד וכן לקבוע בהסכמה את האופן שבו ההגבלות יוסרו.

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, ההצעה נועדה "להגן על הפרט מפני המדינה בבואה לעצב את אזרחיה על פי תבנית אחידה ללא רגישות לשונות הקיימת בחברה הישראלית בכל הקשור לערכי משפחה, לייעודו של אדם בעולם, למידת ההקפדה על ערכים מסוימים ולהיקף החרדה מפני תכנים והתנהגויות מסוימות".