הצעת חוק חובת פרסום הודעות באינטרנט, התשפ"ב–2022

הצעת חוק פרטית [פ/3622/24] של חבר הכנסת שלמה קרעי ואח', הקובעת כי היכן שנקבעה למשרד ממשלתי חובה חוקית לפרסם הודעה בעיתון, יראו חובה כאמור לפרסום גם באתר אינטרנט ייעודי שיוקם באתר משרד המשפטים. הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברי הכנסת כרמל שאמה הכהן ואריה ביבי [פ/2701/18]. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת נורית קורן ואח' [פ/2694/20].