הצעת חוק חובת פרסום הודעות באינטרנט, התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/2694/20] של חברת הכנסת נורית קורן ואח', הקובעת כי היכן שנקבעה למשרד ממשלתי חובה חוקית לפרסם הודעה בעיתון, יראו חובה כאמור לפרסום גם באתר אינטרנט ייעודי שיוקם באתר משרד המשפטים. הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברי הכנסת כרמל שאמה הכהן ואריה ביבי [פ/2701/18].