הצעת חוק חובת פרסום הודעות באינטרנט, התשע"א-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2701/18] של חברי הכנסת כרמל שאמה ואריה ביבי, הקובעת כי היכן שנקבעה למשרד ממשלתי חובה חוקית לפרסם הודעה בעיתון, יראו חובה כאמור כחובה לפרסום באתר אינטרנט ייעודי שיוקם באתר משרד המשפטים.