הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - חיזוק הזכות לפרטיות וההגנה עליה), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3179/24] של חבר הכנסת גלעד קריב, המבקשת לקבוע תיקון מקיף לחוק הגנת הפרטיות. הצעת החוק מרחיבה את הצעת החוק הממשלתית [הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), התשפ"ב-2021] ומוסיפה לה הסדרים מוצעים נוספים, כגון חיזוק אגד זכויות השליטה במידע של נושא המידע והרחבת חובותיהם של בעלים ומחזיקים במאגרי מידע. בנוסף, כוללת ההצעה גם חיזוק נוסף של סמכויות האכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, בפרט בכל הנוגע לאכיפה במישור הבינלאומי.