הצעת חוק הקמת מאגר מידע פיננסי בענף הביטוח ושוק ההון, התשפ"ב–2022

הצעת חוק פרטית [פ/2978/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם, המציעה כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקים מאגר מידע פיננסי שיאגד את כלל המידע הפיננסי השייך לכל לקוח בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומוצרי הביטוח השונים. המאגר יאפשר לכל לקוח לקבל תמונה כוללת של המידע הפיננסי הקיים לגביו, ואף להשוות בין התנאים של הקופות והקרנות השונות. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-24 על-ידי חבר הכנסת אלי כהן [פ/2834/24].