הצעת חוק הקמת מאגר מידע פיננסי בענף הביטוח ושוק ההון, התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטית [פ/2834/24] של חבר הכנסת אלי כהן, המציעה כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקים מאגר מידע פיננסי שיאגד את כלל המידע הפיננסי השייך לכל לקוח בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומוצרי הביטוח השונים. המאגר יאפשר לכל לקוח לקבל תמונה כוללת של המידע הפיננסי הקיים לגביו, ואף להשוות בין התנאים של הקופות והקרנות השונות.