הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4049/20] של חברת הכנסת עליזה לביא, המבקשת להגביל את גובה העמלה שניתן לגבות ברכישת כרטיסים באמצעות האינטרנט והטלפון (עסקת מכר מרחוק). גובה העמלה לא יעלה על גובה דמי הסליקה שהעוסק משלם עבור העסקה. מכירת כרטיסים באתר אינטרנט במחיר הגבוה מהמחיר הנמכר בקופה תיחשב כעמלה.

הצעות חוק דומות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת עליזה לביא ואח' [פ/3008/20] ועל-ידי חברי הכנסת מיקי רוזנטל ותמר זנדברג [פ/3955/20].